Kaktus, Cactus, der Kaktus, Cacto, Kактус, صبار , קקטוס, Kaktusas, Kaktuss, κάκτος
Zemní práce Hanák